Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Få hjælp til tilskud på vinduer

​Tilskud til lydisolerende vinduer i København

Støjplagede københavnere har mulighed for at få tilskud til nye lydisolerende vinduer i deres bolig.

Københavns Kommune har kortlagt støjplagede områder og har kategoriseret i alt godt 141.000 boliger som støjplagede, idet de er udsat for vejstøj over 58 dB. Heraf er ca. 36.000 boliger udsat for vejstøj over 68 dB, og betragtes dermed som stærkt støjbelastede.

For at sætte gang i en generel forbedring af den københavnske boligmasse har Københavns Kommune afsat i alt 20 millioner, som over de næste tre år gives som tilskud til renovering af de mest støjbelastede lejligheder, herunder lydisolerende vinduer. 

Puljen rækker til, at cirka 2.200 københavnske boliger kan få nye lydisolerende vinduer. Pengene bliver fordelt efter hvilke ansøgere, der er mest støjbelastede - og hvor nedslidte og støj-isolerende ansøgernes nuværende vinduer er.

Der kan kun søges til hele etageejendomme, men både private udlejningsejendomme og andels- og ejerforeninger kan få del i midlerne. Støtten bevilges to gange om året og udgør 33% af de samlede renoveringsudgifter.

​For at få del i midlerne til lydisolerede vinduer skal ejendommenes nuværende vinduer være nedslidte, mindst 25 år gamle og isolere dårligt mod støj.

Ejendommen skal desuden være kategoriseret som ”stærkt støjbelastet”, dvs. være belastet af støj på facaden med over 68 dB.

Glarmestre Snoer og Sønner har stor erfaring med lydisolerede vinduer.
Kontakt os, hvis du vil vide mere om muligheder og priser på lydisolerende vinduesløsninger. Se mere om tilskudsmuligheder.​

Du kan også indhente et tilbud via vores formular her.

Vores telefon er åben:

​Mandag - Torsdag

07:30 - 16:00​

​Fredag

07:30 - 15:30​​

​Lørdag - Søndag

Lukket

Adresser

SnoerGlas

​Lærkevej 17, 2400 København NV

​​CVR: 1​0521203​​

SnoerAlu

​Lærkevej 17, 2400 København NV

​CVR: 33255578

Snoe​rTræ

​Lærkevej 13, 2400 København NV

​​CVR: 39555204​

Kontakt

Ring til os på telefon:​

​​​​​38 34 03 11

Send os en e-mail:​

Find os på sociale medier:​

facebook_white​   linkedin_white