Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​​​Send os en e-mail: snoer@snoer.dkmail-ikon

Ring til os: 38 34 03 11​​​ tlf-ikon

Indsigt i glas - Medlem af Glarmesterlauget​​

​Tilskud til lydisolerende vinduer i København

Støjplagede københavnere har de næste tre år mulighed for at få nye lydisolerende vinduer i deres bolig.

København Kommune har kortlagt støjplagede områder og har kategoriseret i alt godt 141.000 boliger som støjplagede, idet de er udsat for vejstøj over 58 dB. Heraf er ca. 36.000 boliger udsat for vejstøj over 68 dB, og betragtes dermed som stærkt støjbelastede.

For at sætte gang i en generel forbedring af den københavnske boligmasse har Københavns Kommune nu afsat i alt 20 millioner, som over de tre år gives som tilskud til renovering af de mest støjbelastede lejligheder, herunder lydisolerende vinduer. Puljen rækker til, at cirka 2.200 københavnske boliger kan få nye lydisolerende vinduer. Pengene bliver fordelt efter hvilke ansøgere, der er mest støjbelastede - og hvor nedslidte og støj-isolerende ansøgernes nuværende vinduer er.

Støtten bevilges to gange om året og udgør 33% af de samlede renoveringsudgifter. Der kan kun søges til hele etageejendomme, men både private udlejningsejendomme og andels- og ejerforeninger kan få del i midlerne. For at få del i midlerne til lydisolerede vinduer skal ejendommenes nuværende vinduer være nedslidte, mindst 25 år gamle og isolere dårligt mod støj. Ejendommen skal desuden være kategoriseret som ”stærkt støjbelastet”, dvs. være belastet af støj på facaden med over 68 dB.

Glarmestre Snoer og Sønner har stor erfaring med lydisolerede vinduer.
Kontakt os, hvis du vil vide mere om muligheder og priser på lydisolerende vinduesløsninger.


Se mere om tilskudsmuligheder her: https://www.kk.dk/artikel/soeg-tilskud-til-stoejrenovering-af-vindue

Vores telefon er åben:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag og Søndag

07:30 - 16:30​

07:30 - 16:30

07:30 - 16:30

07:30 - 16:30

07:30 - 16:00

Lukket

Kontakt

Lærkevej 17, ​2400 København NV


​​Telefon: 38 34 03 11

​E-mail: snoer@snoer.dk  

​CVR: 1052 1203